میلاد پیام آور توحید صلح و مهربانی سمبل صبر و شکیبایی حضرت عیسی مسیح (ع) بر تمامی موحدین جهان بخصوص هموطنان مسیحی تهنیت باد.