پیام مدیر عامل

تمام  ما انسان ها، از توانایی و استعدادهای شگرفی جهت دستیابی به موفقیت های بیشتر و بهتردر زندگی، بهره مند هستیم. موضوع مهم این است که با کشف این توانایی ها  و استعدادهایمان و بارور نمودن آن ها، مسیری درخشان طی نماییم تا به سرمنزل مقصود که همانا، خدمت رسانی به همنوعان و کمک متقابل به همدیگر جهت ساخت جهانی آباد است، دست یابیم. اعتقاد ما بر این است که علم، تخصص و دانش بشری باید در خدمت اهداف والای انسانی و رسیدن به معنای ژرف هستی باشد.

انگیزه اصلی مدیران و سرمایه گذاران کاشی عمارت با همین دیدگاه شکل گرفت و در دل کویر گرم و سوزان، کارخانه ای عظیم با هدف خدمت رسانی به مردم با تولید بهترین محصولات کاشی دیوار، ایجاد اشتغال در منطقه و بهره گیری از استعداد های نهفته ، تاسیس گردید. با تحقیق و توسعه مداوم در کارخانجات کاشی عمارت سعی در تولید بروز جدیدترین محصولات صنعت کاشی های دیوار داریم و به امید روزی هستیم که به اقتصاد علمی و شبکه به هم پیوسته علوم اقتصادی، سازمانی و مدیریتی و نیروی انسانی دست پیدا کنیم.

محمدعلی صفدری زاده

English